Καφέ Bar ΑΣύΜΜΕΤΡΟ - Γεωργιου Ολυμπίου 14, Κουκάκι 11741 - Τηλ. 2130303981